Voordelen

Voordelen voor ambassadeurs en vrienden:
 • U draagt bij aan “even minder zorgen” door het verblijf van patiënten, hun familie en naasten aangenamer te maken
 • U geeft inhoud aan uw maatschappelijke betrokkenheid en duurzaam ondernemerschap
 • U draagt bij aan de naamsbekendheid en het maatschappelijk draagvlak van Vrienden van het Martini Ziekenhuis in de regio
Ambassadeurs ontvangen:
 • Logo- en naamsvermelding met doorverwijzing naar uw bedrijfspagina op onze website
 • Uitnodiging voor jaarlijkse ambassadeursbijeenkomst, interessante inhoud en mogelijkheid tot netwerken
 • Uitnodiging jaarlijkse themabijeenkomst met de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis
 • Een kijkje achter de schermen: rondleidingen over verschillende afdelingen van het ziekenhuis
 • Uitnodiging voor opening/realisatie van een project
 • Digitale nieuwsbrief met informatie over de projecten waar we mee bezig zijn en nieuws vanuit het ziekenhuis
 • Gebruik van het logo van Vrienden van het Martini Ziekenhuis om maatschappelijke betrokkenheid te laten zien
 • Mogelijkheden voor sponsoring op maat
Vrienden ontvangen:
 • Uitnodiging voor opening/realisatie van een project
 • Digitale nieuwsbrief met informatie over de projecten waar we mee bezig zijn en nieuws vanuit het ziekenhuis