Schenken met belastingvoordeel

Met een periodieke schenking, ook wel lijfrenteschenking genoemd, verbindt u zich voor langere tijd aan de stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis. Dat heeft niet alleen voordelen voor ons, maar ook voor u. Wij zijn verzekerd van uw steun, wat we besteden aan ons doel: patiënten in het Martini Ziekenhuis even minder zorgen laten ervaren. En u profiteert van een belastingvoordeel, want een periodieke schenking is volledig aftrekbaar. Daardoor kunt u zelfs extra doneren, zonder dat u meer betaalt!

Hoe werkt periodiek schenken?
Om voor het belastingvoordeel in aanmerking te komen, schenkt u een vast bedrag per jaar – groot of klein – voor een periode van minimaal 5 jaar. Door de invoering van de onderhandse schenkingsovereenkomst is het niet meer nodig om dit via een notaris vast te leggen. U kunt het direct met ons regelen.

Doe meer met hetzelfde bedrag
Periodiek schenken kan op twee manieren voordelig uitpakken:

  1. U schenkt het voordeel aan stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis, zodat wij meer projecten kunnen realiseren. Dankzij het belastingvoordeel betaalt u hetzelfde als voorheen.
  2. U doneert hetzelfde bedrag als u altijd al deed, maar betaalt minder doordat u zelf profiteert van het voordeel.


Rekenvoorbeelden

U schenkt hetzelfde bedrag, u betaalt minder
Stel u schenkt jaarlijks € 200,- aan Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis voor een periode van vijf jaar. Via de Belastingdienst ontvangt u € 104,- per jaar* retour. U betaalt netto voortaan € 96,- per jaar. Uw voordeel is € 104,-.

U schenkt een hoger bedrag, u betaalt hetzelfde 
U verhoogt uw jaarlijkse schenking naar € 418,- voor een periode van vijf jaar.
De Belastingdienst beloont dit met een voordeel van € 218,- per jaar*. U betaalt netto nog steeds € 200,- per jaar. Het voordeel voor de stichting is € 218,-.

* Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan oplopen tot 52%. Met de calculator op de website van de Schenkservice kunt u eenvoudig zelf berekenen hoe u meer kunt bijdragen zonder dat u per saldo meer betaalt. Meer informatie over periodiek schenken en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.


Regel het direct
Vul dit formulier overeenkomst periodieke gift in, als u minimaal 5 jaar lang een gift aan ons wilt doen. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis. U kunt het ingevulde formulier in tweevoud naar ons opsturen of scannen en e-mailen zodat u een getekend exemplaar van ons retour ontvangt voor uw eigen administratie.

Wilt u dat het jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking automatisch van uw rekening wordt afgeschreven? Vul dan het formulier periodiek doneren in onderaan de pagina particulieren.

Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis beschikt over de zogenaamde ANBI-status, wat staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit houdt in dat de stichting als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw gift.


Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over periodiek schenken? Neem dan contact op met coördinator sponsor- en fondsenwerving Laura de Vries.

Bron: www.belastingdienst.nl