Kunst biedt troost, herkenning en inspiratie

In het Martini Ziekenhuis staan regelmatig patiënten, verpleegkundigen en bezoekers voor een schilderij of ander kunstwerk. Vaak zijn ze in gesprek met elkaar over wat ze zien en wat het kunstwerk met ze doet. Kunst kan mensen afleiding, ontspanning, troost, inspiratie en een nieuw perspectief bieden. Juist in een ziekenhuis is dat enorm belangrijk. Daarom heeft de Vrienden van het Martini Ziekenhuis financieel bijgedragen aan de kunstcollectie.

De waarde van kunst voor het ziekenhuis gaat veel verder dan alleen sfeer en aankleding. Maria Beuving van de Kunstcommissie vertelt: “Het tentoonstellen van kunst draagt bij aan het welzijn van patiënten, bezoekers en medewerkers. Kunst laat nieuwe perspectieven zien en biedt inspiratie, herkenning en troost. Kunst is ook een teken van leven. Het helpt mensen de wereld om hen heen op een andere manier waar te nemen en te beleven. Het biedt ze een venster op de wereld. Laatst vertelde een patiënt bijvoorbeeld dat hij elke avond na het bezoekuur met zijn rolstoel naar een bepaald schilderij ging. Daar bleef hij dan wel een uur naar kijken. Zo kan kunst veel waarde toevoegen.”

Welzijn en herstel

Deze waarde van kunst is ook wetenschappelijk bewezen. Een studie aan de Universiteit van Londen concludeert dat het kijken naar een mooi schilderij het brein op een positieve manier kan beïnvloeden. En uit onderzoek bij de Cleveland Clinic blijkt dat 60% van de patiënten minder stress ervaart wanneer ze in aanraking komen met hedendaagse kunst. Doordat kunst de patiënt even uit zijn huidige situatie kan laten afdwalen, heeft kunst een grotere functie dan slechts decoratie aan de muur. Kunst in het ziekenhuis kan bijdragen aan het welzijn en herstel van patiënten.

“De waarde van kunst gaat verder dan sfeer en aankleding”

Healing environment

De kunst past helemaal in de healing environment van het Martini Ziekenhuis, met veel licht, kleur, een binnentuin en uitzicht op het groen. “Door de buitenwereld binnen te halen, wil het Martini Ziekenhuis patiënten laten ervaren dat ze – ondanks hun ziekte – deel blijven uitmaken van de maatschappij”, vertelt Maria Beuving. Het is heel fijn en waardevol dat de Vrienden van het Martini Ziekenhuis hieraan hebben bijgedragen.”

Kunstroute en Bakens van Bezinning

Inmiddels bestaat de kunstcollectie van het Martini Ziekenhuis uit circa 1.200 werken van met name noordelijke kunstenaars. Voor de toekomst ligt de nadruk in de collectie op Nederlandse kunst die na 2000 is vervaardigd. Het zijn werken die een zekere warmbloedigheid bezitten, uitnodigen tot kijken en beschouwen. Daarbij wil het Martini Ziekenhuis een forum zijn voor beginnende kunstenaars en de gelegenheid bieden om nieuw werk tentoon te stellen. Inmiddels is er een kunstroute uitgezet langs de kunstwerken, die patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen wandelen. Interessant zijn ook de Bakens van Bezinning, waarvan er nu drie in het ziekenhuis zijn. Maria Beuving legt uit: “Als je als patiënt geconfronteerd wordt met ziekte, kun je overspoeld worden door onzekerheid, verbijstering en ongeborgenheid. Alsof je op zee vaart, zonder dat je weet waar je langs moet. Een baken kan helpen om je richting te bepalen en een haven te bereiken. In dat beeld doordenkend is het project Bakens van Bezinning gestart. De bakens bieden patiënten en naasten richting in de confrontatie met ziekte.” Ook het project Bakens van Bezinning is financieel mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Martini Ziekenhuis.

Historie

Hoe komt het Martini Ziekenhuis aan de indrukwekkende kunstcollectie? Het Groningse Diakonessenhuis begon 40 jaar geleden als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland kunst aan te kopen en regelmatig exposities te organiseren. Kunst en het ziekenhuis waren in die tijd nauw met elkaar verbonden. Zo lieten ook de bestuurders van het Rooms Katholiek Ziekenhuis zich portretteren door leden van het kunstenaarscollectief De Ploeg. Tijdens de fusie tussen het Diakonessenhuis en het Rooms Katholiek Ziekenhuis werden ook de kunstcollecties en kunstcommissies samengevoegd in het Martini Ziekenhuis. In de loop der jaren is deze collectie aangevuld vanuit overheidssubsidies en donaties van onder meer de ING Bank.

Dit project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van particulieren en bedrijven.

U kunt Vrienden van het Martini Ziekenhuis als bedrijf of particulier steunen door een bijdrage te doen en daarmee te helpen onze wensen te realiseren! Door het realiseren van deze wensen hebben patiënten even minder zorgen.

Bekijk de onderstaande nieuwe wensen of ga direct naar de donatiepagina.

Word
donateur of sponsor

Nieuwe wensen

Filter

Kindvriendelijke zorg met spelmateriaal in onderzoeks- en wachtkamers

Voor kinderen brengt een ziekenhuisbezoek altijd spanning met zich mee, daarom willen we ons graag richten op kindvriendelijke zorg.

Theater aan bed

Als je herstellende bent en je hiervoor een aantal dagen in het ziekenhuis blijft dan is afleiding heel welkom, vandaar theater aan bed!

Huiselijke sfeer rondom palliatieve zorg

Om de laatste levensfase van patiënten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, willen we de polikliniek palliatieve zorg huiselijk aankleden.