Sneller herstel en een makkelijkere overgang

Ouderen zijn de grootste patiëntengroep in het ziekenhuis. Als seniorvriendelijk ziekenhuis, biedt het Martini Ziekenhuis hen uitstekende zorg én extra ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van huiskamers voor kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Niet alleen om gezellig te zitten, maar vooral ook om daar onder begeleiding actief bezig te zijn. Daardoor herstellen ouderen sneller en wordt de overgang naar huis of een andere zorginstelling gemakkelijker. Op één verpleegafdeling is de huiskamer al mogelijk gemaakt door Vrienden van het Martini Ziekenhuis. Maar hoe mooi zou het zijn als er op meerdere afdelingen huiskamers zouden zijn voor kwetsbare ouderen. Helpt u mee?

Breed gedragen

‘Het idee van huiskamers waarin ouderen worden begeleid om hun herstel te bevorderen, wordt binnen ons vakgebied geriatrie breed gedragen,’ vertelt Marleen Keizer van de afdeling Geriatrie. ‘Gezondheidsrisico’s kunnen beperkt blijven door het bieden van een dagstructuur, activering en sociaal contact tijdens de ziekenhuisopname. De huiskamer draagt bij aan behoud of uitbreiding van de eigen vaardigheden, versterkt het gevoel van eigenwaarde, vermindert het gevoel van afhankelijkheid en bevordert sociale contacten en zelfredzaamheid. Vandaar dat we ook in het Martini Ziekenhuis de wens hebben om meer huiskamers te realiseren.’

Bijvoorbeeld op de verpleegafdeling Cardiologie. Marleen: ‘Op die afdeling is een groep vrijwilligers speciaal geschoold in het Hospital Elder Life Programma (HELP), dat het risico op een delier (verwardheid) bij ouderen verkleint. Dit gebeurt door ouderen te activeren op het gebied van voeding, mobiliteit en cognitie. De vrijwilligers gaan bijvoorbeeld een stukje wandelen, een spelletje doen of samen een broodje eten met de oudere patiënten. Deze vrijwilligers gaven aan dat ze eigenlijk een huiskamer op de afdeling misten om de ouderen mee naartoe te nemen. Dat zou dus een logische volgende plek zijn.’

“Huiskamers brengen een doel, dagritme en lichamelijke activiteit”

Inrichting

Alle oudere patiënten kunnen gebruikmaken van de huiskamer. Marleen: ‘De creatief therapeut zorgt voor een aanbod van activiteiten en de fysiotherapeut en ergotherapeut begeleiden de patiënt bij oefeningen. Denk aan een fietstochtje op de hometrainer of het verrichten van algemeen dagelijkse activiteiten, zoals koffie zetten of de afwas doen. Om dit allemaal te kunnen bieden, wordt wat gevraagd van de inrichting van de huiskamer. Denk aan een grote eettafel met seniorvriendelijke stoelen, een keukenblokje, spelletjes, creatieve materialen, (wand)decoratie. Eén van onze wensen is ook een hometrainer met een beeldscherm waarop de patiënt zelf fietsroutes kan kiezen, bijvoorbeeld door een berglandschap. Zo werken patiënten aan hun conditie en zijn ze even in een andere omgeving. Daarnaast is geld nodig voor de scholing van vrijwilligers.’

Activatie

Op dit moment is er één huiskamer in gebruik. ‘We zien hoe mooi het werkt in de praktijk,’ zegt Marleen. ‘De activatie begint al met het klaarmaken om naar de huiskamer te gaan: ontbijten, uit bed komen en aankleden. De huiskamer brengt een doel en ritme in de dag. De patiënt gaat wat doen, in plaats van de hele dag op de arts of verpleegkundige wachten. Zo voelen mensen zich minder patiënt en voorkomen we dat hun spierkracht afneemt en ze gedesoriënteerd raken. Bovendien hebben ze hierdoor meer vertrouwen dat het thuis weer zal lukken en krijgen ze ook meer zin om naar huis te gaan. We zien dat ouderen hierdoor minder lang in het ziekenhuis blijven.’

Seniorvriendelijk

‘Het Martini Ziekenhuis heeft het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis,’ zegt Marleen. ‘Een initiatief als de huiskamer draagt daar uiteraard aan bij. Ouderen herstellen beter met aandacht. Verpleegkundigen hebben niet altijd tijd om dat te bieden en bijvoorbeeld even rustig een potje Rummikub te spelen. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die daarbij willen helpen en daar zijn we ook heel trots op. Door hen zo goed mogelijk te ondersteunen, met scholing, materialen én een ruimte zoals een huiskamer, kunnen we ouderen meer bieden.’

Dit project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van particulieren en bedrijven.

U kunt Vrienden van het Martini Ziekenhuis als bedrijf of particulier steunen door een bijdrage te doen en daarmee te helpen onze wensen te realiseren! Door het realiseren van deze wensen hebben patiënten even minder zorgen.

Bekijk de onderstaande nieuwe wensen of ga direct naar de donatiepagina.

Word
donateur of sponsor

Nieuwe wensen

Filter

Webcams voor afdeling Neonatologie

Als een kind wordt opgenomen in het ziekenhuis is dat heel spannend, voor het kind en ook voor de ouders. Vaak wordt een infuus aangelegd. Hoe fijn is het als je dan een vriendje krijgt die om je infuus hangt en je troost geeft na de operatie?

Infuusknuffels

Als een kind wordt opgenomen in het ziekenhuis is dat heel spannend, voor het kind en ook voor de ouders. Vaak wordt een infuus aangelegd. Hoe fijn is het als je dan een vriendje krijgt die om je infuus hangt en je troost geeft na de operatie?

Muziek aan bed voor afleiding en ontspanning

Stel een patiënt ligt in het ziekenhuis, voelt zich niet lekker, heeft pijn en de dag gaat maar langzaam voorbij. Dan staan er opeens twee musici aan het bed met een cello, die vragen of ze wat mogen spelen.