Even minder zorgen

Even minder zorgen. Dat gunnen wij alle patiënten van het Martini Ziekenhuis en hun naasten. Een verblijf in het ziekenhuis brengt voor de meeste mensen spanning en onzekerheid met zich mee. Met uw donatie kunnen wij extra voorzieningen realiseren die helpen om nabijheid, troost, ruimte of vrolijkheid te ervaren. Deze extra’s kunnen niet uit het reguliere zorgbudget van het ziekenhuis gefinancierd worden. Denk bijvoorbeeld aan sfeervolle familiekamers, bijzondere kunst, een stiltecentrum of Virtual Reality brillen. Ook dragen we bij aan een goede toerusting van de vrijwilligers in het ziekenhuis en aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we als Vrienden van het Martini Ziekenhuis een wezenlijk verschil maken in de beleving van het ziekenhuisverblijf.

Iedereen kan hiervoor wensen en ideeën aandragen. Medewerkers van het ziekenhuis, patiënten zelf maar ook als naaste of gewoon iemand die het Martini Ziekenhuis een warm hart toedraagt.

Aanspreekpunt Laura de Vries

Coördinator sponsor- en fondsenwerving Laura de Vries is het aanspreekpunt voor donateurs en ambassadeurs. Zij zorgt voor de inzameling van geld en helpt bij het opzetten van eigen acties of het indienen van wensen en ideeën.

Het raakt me als ik iets voor anderen kan betekenen. Door mensen en bedrijven aan Vrienden van het Martini Ziekenhuis te binden en ze te betrekken bij de projecten die we in het ziekenhuis realiseren, kunnen we deze waardevolle donateurs en ambassadeurs laten zien en ervaren wat voor impact zij hebben op het verblijf van patiënten in het Martini Ziekenhuis!

Laura de VriesCoördinator sponsor- en fondsenwerving

Het bestuur

Het bestuur beoordeelt welke nieuwe aanvragen worden gerealiseerd en besluit voor welke projecten actief geld wordt ingezameld. Vanuit het Martini Ziekenhuis zijn de directeur Klant en Markt, Marieke van Kralingen, en de directeur Financiën, Martin Hemmen, betrokken als adviseurs van de stichting. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar.

Van links naar rechts: Wil Geven, Bertha Brüns, Bert Janssen, Alfred Welink, Relinde van den Berg, Bert Derksen en Laura de Vries

Alfred Welink

Voorzitter

Samen het verschil maken voor ziekenhuispatiënten! Morgen kunt u (of ik) patiënt zijn en juist dan is omzien naar elkaar, de juiste zorg, en een goede omgeving zo belangrijk. Sterker gezegd; dat maakt het verschil! Graag zet ik me dan ook belangeloos in voor ons Martini Ziekenhuis.

Bert Derksen

Penningmeester

Met elkaar dat kleine beetje verschil maken voor patiënten én medewerkers van het MZH. Vanuit de Stichting Vrienden Martini Ziekenhuis kunnen we soms net die extra’s realiseren die binnen de normale zorg-budgettering niet te financieren zijn maar die het leven van de patiënten of de medewerkers wel in belangrijke mate kunnen veraangenamen. Ik zet me er graag voor in om dat mogelijk te maken.

Bertha Brüns

Secretariaat

Wil Geven

Secretaris

Mijn drijfveer voor de Vrienden van het Martini Ziekenhuis is het besef dat een klein beetje extra bovenop de basisvoorzieningen heel veel verschil kan maken. Want een basisvoorziening is ook niet meer dan dat. Met bijvoorbeeld de hoofdhuidkoeler bij kanker of virtual reality bij brandwonden kunnen we veel bijdragen voor patiënten.

Relinde van den Berg

Bestuurslid

Niemand komt voor zijn plezier naar het ziekenhuis. Niet de patiënt, maar ook niet degenen die op bezoek komen of die mee zijn als begeleider. Het is prachtig als de stichting er iets – al is het klein – aan kan bijdragen om het contact met het ziekenhuis te veraangenamen.

Bert Janssen

Bestuurslid

Met mijn rol binnen het bestuur wil ik graag mijn jarenlange opgebouwde expertise vanuit de evenementensector en mijn netwerk inzetten voor de Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis. Het is namelijk heel erg belangrijk om ambassadeurs en fondsen te blijven werven voor zaken in en om het ziekenhuis, die gewoonweg niet vanuit het regulier budget gerealiseerd kunnen worden. Samen met het bestuur en alle betrokkenen om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het ziekenhuis, de patiënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers, geeft ontzettend veel voldoening.

Over het Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich onderscheidt met een breed aanbod excellente medisch-specialistische zorg en een aantal expertisegebieden. We bieden onze zorg in een gastvrije omgeving en werken nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners in de keten: samen gaan we voor de beste zorg. Onze zorgprocessen zijn efficiënt georganiseerd, met de zorgvraag van de patiënt als uitgangspunt. Als duurzame onderneming zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeren we onder meer in duurzame inzetbaarheid van onze professionals.

martiniziekenhuis.nl

ANBI status

De stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw gift.

Bovenstaande video geeft een algemeen beeld van Vrienden van het Martini Ziekenhuis en ons werk.

Geschiedenis

De stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis werd bij de bouw van het ziekenhuis in het leven geroepen om fondsen te werven voor de inrichting van de binnentuin en de realisatie van het Martini Paviljoen. Hiermee zou iedereen die zich even los wil maken van het leven van alledag, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten, de gelegenheid krijgen in de binnentuin en het paviljoen te ontspannen, ontmoeten en genieten van cultuur en natuur om zich zo ‘beter’ te voelen. Het paviljoen werd in 2014 geopend.

Daarnaast waren er Stichting Helpman en stichting De Mantel die het Martini Ziekenhuis en zijn vrijwilligers ondersteunden. Deze beide stichtingen hebben zich in 2016 verenigd en gaan sindsdien verder als Vrienden van het Martini Ziekenhuis.

Jaarrekening 2022

Klik op onderstaande link om de jaarrekening 2022 te openen in een nieuw scherm (PDF).

Jaarrekening 2021

Klik op onderstaande link om de jaarrekening 2021 te openen in een nieuw scherm (PDF).

Jaarrekening 2020

Klik op onderstaande link om de jaarrekening 2020 te openen in een nieuw scherm (PDF).

Standaardformulier publicatieplicht

Klik op onderstaande link om de publicatieplicht formulier te openen in een nieuw scherm (PDF).