Skip to main content

Dinsdag 31 mei was de officiële opening van de Martini Buitenkamer in de binnentuin van het Martini Ziekenhuis. De buitenkamer is speciaal bedoeld voor patiënten die vanwege hun ziekte of aandoening niet uit het ziekenhuisbed kunnen, zoals patiënten van de Intensive Care. In de buitenkamer kunnen zij in het ziekenhuisbed in een rustige omgeving met privacy genieten van buiten zijn. De Martini Buitenkamer is mogelijk gemaakt door inzet van stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis met financiële hulp van sponsoren en fondsen en door diverse acties.

Rustig en privé
De buitenkamer bevindt zich in de binnentuin van het Martini Ziekenhuis. In een natuurlijke omgeving met groen, ruimte en zitplekken voor naasten. Iepie Plagge, manager Intensive Care (IC), legt uit waarom deze plek belangrijk is voor patiënten en naasten: ‘De wind voelen, een zonnestraal op je huid. Ervaren dat het echte leven nog bestaat en heel even uit de rol van patiënt zijn om samen met je dierbaren herinneringen te maken en emoties te delen op een andere plek dan de ziekenhuiskamer. Dat is heel waardevol. Het is heel fijn dat er nu een speciale plek gecreëerd is.’

‘Dan kun je er weer tegenaan’
Hizkia Blanken was patiënt op de IC van het Martini Ziekenhuis en ging in zijn ziekenhuisbed naar buiten: ‘Het was mijn geluksmomentje van de dag. Het gaf me het gevoel dat ik leefde. Het zonnetje scheen en ik kwam even echt tot rust. Samen met je geliefden om je heen dit mee te maken in een moeilijke tijd; dan kun je er weer tegenaan.’

Dank aan alle sponsoren

De officiële opening van de Martini Buitenkamer werd verricht door Alfred Welink, voorzitter stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis. Hij bedankte in het bijzonder alle sponsoren en fondsen die een bijdrage leverden aan de financiering van de Martini Buitenkamer: ‘Onze sponsoren en fondsen weten waarom het zo belangrijk is om het verblijf in het ziekenhuis voor ernstig zieke patiënten te verzachten. Zonder hen was de realisatie van de Martini Buitenkamer niet mogelijk geweest. We willen hen dan ook heel hartelijk bedanken.`