Skip to main content

Op 19 mei doneerden klanten en medewerkers van IKEA samen 50 knuffels en prentenboeken uit het assortiment van IKEA aan stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis met een speciale bestemming: onze kinderafdelingen! Hiermee gaan de kinderafdelingen hun ontvangstbalies en speelruimtes opvrolijken en kunnen ze de kinderen die het even moeilijk hebben tijdens een onderzoek of behandeling een beetje troosten. Omdat de hygiëne- en veiligheidseisen van IKEA voldoen aan die van het Martini Ziekenhuis konden we ze met open armen in ontvangst nemen.

Tijdens het bezoek van IKEA kwam de stichting in gesprek met Anders Klintborg van IKEA. Hij gaf aan graag meer te willen betekenen voor het Martini Ziekenhuis en voor een langere termijn. Hij vertelde dat Moeder en Kind – als goed doel – hun speerpunt is en graag op dat vlak een bijdrage wil leveren. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Inmiddels hebben we meerdere gesprekken met IKEA gehad en heeft onlangs een brainstormsessie plaatsgevonden op de polikliniek Kindergeneeskunde voor de inrichting en aankleding van de nieuwe wachtkamer én hebben ze een bezoek gebracht aan de verloskamers.