Skip to main content

Afgelopen week hebben we een waanzinnig mooi bedrag ontvangen van de leerlingenraad van CKC De Rietzanger! De kinderen van alle groepen hebben verschillende acties opgezet om geld in te zamelen voor het project Webcams op de afdeling Neonatologie Martini Ziekenhuis. Zo hebben ze een sponsorloop georganiseerd, flessen ingeleverd, klusjes gedaan en collecte gelopen. We zijn supertrots op jullie!
Dank ook aan Marleen Meertens en haar collega meesters en juffen voor de support en betrokkenheid bij onze projecten!