Steun de Vrienden van het Martini Ziekenhuis

Belastingvrij schenken 2022: Wat moet je weten?

Elk jaar zijn er wijzigingen in de belastingregels, en 2022 is daarop geen uitzondering. Belastingvrij schenken biedt een mogelijkheid om een bepaald bedrag aan iemand anders te geven zonder dat jij of de ontvanger belasting over dat bedrag hoeft te betalen. Dit kan een geweldige manier zijn om anderen te ondersteunen en tegelijkertijd fiscaal voordelig voor jou te zijn.

Lees ook ons actuele artikel; Belastingvrij schenken in 2024

Wijzigingen en mogelijkheden in 2022

In 2022 zijn er specifieke vrijstellingen voor belastingvrij schenken die je kunt benutten:

Jaarlijkse vrijstellingen

 • Ouders aan kinderen: Ouders kunnen jaarlijks tot €5,677 belastingvrij schenken aan elk kind.
 • Aan anderen: Voor giften aan anderen, zoals kleinkinderen, neven, of vrienden, geldt een jaarlijkse vrijstelling van €2,274.

Eenmalige verhoogde vrijstellingen

 • Voor eigen woning: Ouders kunnen eenmalig een belastingvrije schenking van €106,671 doen voor de aankoop, verbouwing, of aflossing van de hypotheek van een eigen woning. Deze verhoogde vrijstelling, bekend als de “jubelton”, is beschikbaar voor ontvangers tussen de 18 en 40 jaar.
 • Voor dure studie: Een eenmalige schenking van €56,724 kan belastingvrij worden gegeven voor een dure studie, mits de studie minstens €20,000 per jaar kost, exclusief levensonderhoud.
 • Vrij besteedbaar: Ouders kunnen ook een eenmalige belastingvrije schenking van €27,231 doen, die de ontvanger naar eigen inzicht kan besteden.

Voorwaarden en details

De voorwaarden voor deze vrijstellingen zijn strikt:

 • Leeftijd: De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn (of een partner hebben binnen deze leeftijdscategorie) om in aanmerking te komen voor de verhoogde vrijstellingen.
 • Gebruik van het bedrag: Voor de verhoogde vrijstelling moet het geschonken bedrag binnen een bepaalde termijn en voor het aangegeven doel worden gebruikt. Bijvoorbeeld, voor woninggerelateerde schenkingen moet het bedrag uiterlijk in 2025 aan de woning zijn besteed.

Belastingtarieven

Als de schenking boven de vrijstellingsgrenzen uitkomt, gelden er verschillende belastingtarieven afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de ontvanger:

 • Kinderen en partners: 10% belasting tot €130,425 en 20% voor hogere bedragen.
 • Kleinkinderen en verdere afstammelingen: 18% tot €130,425 en 36% voor hogere bedragen.
 • Anderen: 30% tot €130,425 en 40% voor hogere bedragen.

Deze regels maken belastingvrij schenken in 2022 aantrekkelijk en bieden mogelijkheden om grote bedragen belastingvrij te schenken voor specifieke doeleinden​.

Doneren als particulier

Vrienden van het Martini Ziekenhuis steunt het Martini Ziekenhuis in Groningen. Deze zullen rechtstreekts verwerkt worden voor de meest mooie en bijzondere projecten. Wil je ons eenmalige, maandelijkse of jaarlijks steunen?

Bekijk onze ambassadeurs

Bekijk welke bedrijven en instanties jou voorgingen.

Waarom is dit belangrijk voor jou?

Door optimaal gebruik te maken van de belastingvrijstellingen kun je effectief grotere bedragen overdragen zonder extra kosten. Dit kan bijzonder waardevol zijn als je je kinderen wilt ondersteunen bij grote financiële stappen, zoals het starten van een eigen bedrijf of het financieren van hun opleiding. Het stelt je in staat je vermogen te delen en tegelijkertijd te profiteren van de fiscale voordelen, wat zowel jou als de ontvanger ten goede komt.

Schenkingsopties in 2022

Nu je begrijpt wat belastingvrij schenken inhoudt en waarom het belangrijk kan zijn, laten we de specifieke opties voor 2022 verkennen. Dit jaar biedt verschillende manieren om belastingvrij te schenken, elk met eigen regels en voordelen.

Schenkingen aan kinderen

Schenken aan je kinderen blijft een populaire manier om belastingvrij te geven. In 2022 kun je aan elk van je kinderen tot €5,677 per jaar belastingvrij schenken. Wil je meer geven? Dan is er de mogelijkheid om eenmalig een groter bedrag van €27,231 belastingvrij te schenken aan een kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is. Dit kan een enorme steun zijn bij bijvoorbeeld het financieren van een eerste huis of het starten van een onderneming.

Bijdragen aan onderwijs en ondernemingen

Een andere optie is het benutten van de verhoogde schenkvrijstelling voor de financiering van een dure studie. Je kunt tot €56,724 belastingvrij schenken als het geld bestemd is voor de studie van je kind tussen 18 en 40 jaar. Voor woninggerelateerde schenkingen, zoals de aankoop of verbouwing van een huis, kun je een eenmalige belastingvrije schenking van €106,671 doen. Dit kan ook worden gebruikt om een hypotheek af te lossen of erfpacht af te kopen, mits de ontvanger of diens partner binnen de leeftijdsgrens valt.

Belangrijke voorwaarden

Het is cruciaal om te voldoen aan de gestelde voorwaarden om van deze vrijstellingen gebruik te kunnen maken:

 • De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
 • Voor woninggerelateerde schenkingen moet het bedrag uiterlijk in 2025 worden besteed aan de woning.
 • De schenking moet aantoonbaar voor het specifieke doel worden gebruikt.

Door je bewust te zijn van deze mogelijkheden en voorwaarden, kun je strategisch schenken en maximaal profiteren van de belastingvrijstellingen in 2022​

Hoeveel kun je geven zonder belasting te betalen?

Zoals eerder vermeld, kun je jaarlijks tot €5,677 belastingvrij schenken aan je kinderen. Voor grotere bedragen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, zoals voor een dure studie of de aankoop van een eigen woning, gelden hogere vrijgestelde bedragen. Voor schenkingen aan derden, zoals kleinkinderen of vrienden, is er een lagere vrijstelling van €2,274.

Speciale vrijstellingen en hun voorwaarden

Voor specifieke doeleinden zoals studiekosten of eigen woning zijn er aanzienlijke vrijstellingen beschikbaar:

 • Dure studie: Je kunt eenmalig tot €56,724 belastingvrij schenken voor een dure studie. De kosten van de studie moeten minstens €20,000 per jaar bedragen, exclusief levensonderhoud.
 • Eigen woning: Voor de aankoop, verbouwing of hypotheekaflossing van een eigen woning kun je eenmalig tot €106,671 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling geldt voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar en moet voor 2025 worden besteed aan de woning.

Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden te begrijpen, zoals leeftijdslimieten en benodigde documentatie, om in aanmerking te komen voor deze vrijstellingen.

Belastingregels voor schenkingen

Navigeren door de belastingregels omtrent schenkingen kan complex zijn, maar het is cruciaal om te weten wie verantwoordelijk is voor het betalen van de schenkbelasting en wat de consequenties zijn als je boven de vrijgestelde bedragen schenkt.

Wie betaalt de schenkbelasting?

De ontvanger van de schenking betaalt in principe de schenkbelasting over bedragen die de vrijgestelde limieten overschrijden. Als schenker kun je er echter voor kiezen om de schenkbelasting zelf te betalen. Dit wordt dan beschouwd als een extra schenking, wat invloed heeft op het totaalbedrag dat je belastingvrij kunt schenken.

Effect van schenken boven de vrijstelling

Als je meer schenkt dan de vrijgestelde bedragen, gelden er specifieke belastingtarieven. Voor kinderen betaal je 10% belasting over bedragen tot €130,425 en 20% voor hogere bedragen. Deze tarieven variëren voor kleinkinderen en andere derden, die hogere tarieven betalen.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als ik meer schenk dan de belastingvrije limiet?

Wanneer je meer schenkt dan de belastingvrije limiet, moet de ontvanger schenkbelasting betalen over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. De tarieven zijn afhankelijk van de relatie met de ontvanger en het totale geschonken bedrag. Voor kinderen geldt bijvoorbeeld een tarief van 10% over bedragen tot €130,425 en 20% voor hogere bedragen. Voor kleinkinderen en verdere afstammelingen zijn de tarieven 18% tot €130,425 en 36% voor hogere bedragen, terwijl voor overige personen de tarieven respectievelijk 30% en 40% zijn​.

Kan ik belastingvrij schenken aan iemand die niet mijn familie is?

Ja, je kunt belastingvrij schenken aan niet-familieleden, zoals vrienden of buren. In 2022 is er een algemene vrijstelling van €2,274 voor schenkingen aan derden. Dit betekent dat je elk jaar dit bedrag belastingvrij aan iemand buiten je familie kunt schenken.

Hoe vaak kan ik gebruikmaken van de verhoogde schenkvrijstelling?

De verhoogde schenkvrijstelling, zoals die voor een dure studie of voor de aankoop van een eerste woning, kan eenmalig worden gebruikt per kind tussen de 18 en 40 jaar oud. Zodra deze vrijstelling is gebruikt, kan deze niet opnieuw voor hetzelfde kind worden ingezet. Dit betekent dat je strategisch moet plannen wanneer en waarvoor je deze verhoogde vrijstelling wilt gebruiken​.

Moet ik documentatie bijhouden van mijn schenkingen?

Ja, het is belangrijk om goede documentatie bij te houden van alle schenkingen die je doet, vooral als je gebruikmaakt van de verhoogde vrijstellingen. Dit kan nodig zijn voor fiscale verantwoording en voor de administratie van de ontvanger. Zorg ervoor dat je alle relevante documenten en bewijzen bewaart die aantonen dat de schenking heeft plaatsgevonden en voor het beoogde doel is gebruikt​.

Nieuwe wensen

Donatieformulier

Doneren als particulier

Velden met een * zijn verplicht